Camilla Pequeno
Camilla er hovmesterassistent
Camilla har vært en del av teamet vårt i flere perioder tilbake til 2014. Hun har erfaring fra mange restauranter og i foreskjellige stillinger, og er nå hovmesterassistent hos oss. Camilla er også utdannet vinkelner.