Christian Kvist
Christian er soussjef, og du finner han som regel bak disken i 1. etasje.
Christian startet først opp som servitørlærling hos oss, fullførte, og fortsatte videre i kokkelære. Etter fullført læretid, jobbet han en kort stund som kokk på Restaurant 29, før han kom ’hjem igjen’. Christian er soussjef, og du ser han ofte på kjøkkenet i 1. etasje.
Akkurat nå er han hjemme i pappapermisjon med barn nr 2. Det synes vi er hyggelig!