Maria Suarez
Maria er hovmester hos oss
Som 'datter' i huset er Maria er oppvokst i Brasserie France. Det første ordet hun sa, var Orangina, hun lærte å sortere flasker som 7 åring og rense blåskjell som 9 åring. Læretiden som servitør ble gjort på Statholdergården, hvor hun også arbeidet som servitør i flere år før hun kom til oss. Maria er nå hovmester, og har også ansvar for alle servitørlærlingene våre!