Vebjørn
Vebjørn er soussjef i 1. etasje
og siste siste skudd i vårt lederteam på kjøkkenet! Vebjørn avsluttet læretiden høsten 2016, jobbet deretter som kokk hos oss, og er nå sousjef og vaktansvarlig på kjøkkenet i 1. etasje.